Studiekeuze en corona

Weblog

Studiekeuze en corona

De Corona pandemie zorgt voor onduidelijkheid en onzekerheid voor veel (aankomende) studenten. Eindexamens gaan niet door en de schoolexamens zijn bepalend of een leerling slaagt. Veel hogescholen hebben de uiterste aanmelddatum een maand opgeschoven naar 1 juni, al wordt er wel op aangedrongen om je voor 1 mei aan te melden voor een studie als dat mogelijk is. Hoe zit het met de activiteiten in het kader van de studiekeuzecheck en de selectie voor numerus fixus studies? Een overzicht van alle maatregelen vind je hier.

Check je studiekeuze van Videre

Open dagen en meeloopdagen gaan niet door, waardoor aankomende studenten een belangrijk stuk informatie missen. Havo- en vwo-leerlingen die een gefundeerde studiekeuze willen maken kiezen in deze periode voor het traject Check je studiekeuze van Videre. Dit geeft in korte tijd die zekerheid waar ze naar op zoek zijn. Niet alleen check je of de studie(s) van je voorkeur aansluiten bij je motivatie, maar ook of de studierichting aansluit bij jou als persoon.

De begeleiding vindt volledig online en dus volgens de richtlijnen en veilig plaats.

“Op basis van 25 jaar ervaring
en een eigentijdse visie op studiekeuze
hanteert Videre een unieke studiekeuze methodiek”