Stage, springplank naar de arbeidsmarkt

Weblog

Stage, springplank naar de arbeidsmarkt

Anneke studeert Toegepaste Psychologie en zit in de laatste fase van haar studie. Zij mailt aan Videre: ‘Toegepaste Psychologie is een brede studie waar ik nog veel kanten mee op kan en eigenlijk weet ik niet goed wat ik wil en wat bij me past. Ik ga stage lopen en wil een juiste plek kiezen waar ik iets aan heb. Kunnen jullie mij helpen een goede keuze te maken?’

Ik neem contact met Anneke en we spreken af dat ik haar via een aantal gerichte opdrachten en gesprekken help ontdekken wat bij haar past en wat haar motiveert. De insteek is dus niet het maken van een aantal tests, maar reflecteren op eigen ervaringen. Het leven wordt achterwaarts begrepen en voorwaarts geleefd.

Anneke start met een creatieve schrijfopdracht waarin waardevolle ervaringen, inspirerende personen en belangstelling aan bod komen. Creatief schrijven doe je op gevoel, vanuit je hart. Zo maak je contact met wat je onbewust weet. Het leverde Anneke een mooi verhaal op en samen zijn we op zoek gegaan naar de kern, de rode draad.

Vooruit kijken kan natuurlijk ook. Zo visualiseerde Anneke haar ideale baan. Ze vormde zich een beeld van waar ze werkt, met wie, wat ze doet en op welke manier. Natuurlijk zal ze niet direct deze baan vinden, maar het helpt wel inzicht te krijgen in wat voor haar belangrijk is en daar kan ze bij het maken van keuzes rekening mee houden.

Met deze inzichten in het achterhoofd heb ik Anneke gevraagd 10 vacatures, functies of organisaties te zoeken die haar aanspreken. Het bleek dat er door de voorbereidende oefeningen een duidelijke focus was ontstaan die zich nu concreet vertaalde in passende banen. Anneke wil graag werken in een multidisciplinair team in de jeugdzorg, met jongeren die door omstandigheden in mindere of meerdere mate ontspoort zijn.

Anneke was blij dat ze nu een duidelijk beeld heeft van wat ze wil en wat bij haar past en is voortvarend aan de slag gegaan met het solliciteren naar een stageplek. Het was een slimme actie van haar om te investeren in het bewust kiezen van een stageplek. Zo doet ze praktijkervaring op en legt ze contacten in het werkveld dat haar het meeste aanspreekt. Hoeveel studenten blijven niet ‘plakken’ bij de organisatie waar ze stagelopen?

“Op basis van 25 jaar ervaring
en een eigentijdse visie op studiekeuze
hanteert Videre een unieke studiekeuze methodiek”