Soms is niet studeren de beste keuze

Weblog

Soms is niet studeren de beste keuze

Hans is net met zijn tweede hbo-studie gestopt en komt een aantal weken voor de zomervakantie langs voor begeleiding bij zijn studiekeuze. Met name zijn vader stimuleert hem voor de zomervakantie een keuze te maken zodat hij het komende cursusjaar kan starten. Er staat dus druk op de keuze.

We gaan op zoek naar zijn talenten en naar wat hem op dit moment motiveert. Hans blijkt een doetalent te zijn die van aanpakken houdt en die graag buiten in de natuur is, maar ook wel een sociaal talent die gemakkelijk contact legt en de stemming van andere mensen goed aanvoelt. Hij is avontuurlijk ingesteld en als een rode draad loopt reizen naar het buitenland door het onderzoek. Hans vindt het belangrijk om zichzelf te ontplooien en te ontwikkelen. Opvallend aan de uitkomst van de Studie Interesse Test (SIT) is dat slechts zes van de 117 in de test onderzochte studies als ‘interessant’ naar voren komen.De studies HTRO (Toerisme) en Vrijetijdskunde scoren het hoogste. De overige 111 studies scoren ‘beperkt interessant’ of ‘niet interessant’.

Tot zover de puzzelstukjes. Welk beeld ontstaat er wanneer je ze aan elkaar past? Volgens de test sluit een studie in de sector vrije tijd, recreatie en toerisme het beste aan bij zijn interesse en toch heb ik daar sterke twijfels bij. Ik begrijp dat deze studies hoog scoren in de test vanwege het sterke verlangen van Hans om te reizen naar het buitenland, maar een motivatie voor de economische en managementvakken is er niet. Ik schat in dat een keuze voor een studie in deze richting wel eens op een derde teleurstelling zou kunnen uitlopen.

Zoals hij op me overkomt zie ik hem meer in een sociale of dienstverlenende rol en de persoonlijkheidstest bevestigt dit beeld. Een interesse voor een sociale studie komt echter niet uit de test (SIT) naar voren. In zijn toekomstverhaal vind ik wel een motivatie in deze richting ‘iets doen voor mensen die hulp nodig hebben’. Onbekendheid kan hier een rol spelen, interesses moeten zich soms ontwikkelen. Ik bespreek alle uitkomsten van het onderzoek met Hans en ook hoe ik de gegevens interpreteer en welk gevoel ik erbij heb. Ik adviseer Hans op dit moment nog geen studiekeuze te maken omdat daarvoor onvoldoende houvast is en omdat de tijd en mogelijkheden voor een goede verkenning zo vlak voor de vakantie ontbreken. In plaats daarvan adviseer ik hem een tussenjaar waarin hij zijn basismotivatie onderzoekt. Op welke manier zou hij mensen willen helpen?

Hans is dolblij met deze uitkomst en enkele weken later mailt hij mij zijn plannen. Hij heeft een uitgebreid gesprek met zijn ouders gehad en ook zijn vader ondersteunt het idee van een tussenjaar. Op dit moment reist Hans door Nieuw Zeeland. We hebben afgesproken dat we na zijn reis zijn ervaringen bespreken. Op het evaluatieformulier waardeert hij de coaching met een 9. Voor mij een bevestiging dat (nog) niet studeren ook een goede uitkomst kan zijn.

 

reizen2

“Op basis van 25 jaar ervaring
en een eigentijdse visie op studiekeuze
hanteert Videre een unieke studiekeuze methodiek”