Kort en krachtig!

Weblog

Kort en krachtig!

Tijdens de telefonische intake vertelt Wim, die zijn hele loopbaan als ICT-er bij een grote pensioenverzekeraar werkt, dat recente ontwikkelingen binnen de organisatie zowel zijn werk alsook werkomstandigheden drastisch hebben beïnvloed. Zijn vrije rol, waarbij hij voortdurend aan nieuwe projecten kon werken, wordt ingekaderd en hij wordt geplaatst op een afdeling waar hij voor zijn gevoel niet thuishoort. Hij is niet tevreden over de huidige situatie en wil via een loopbaancheck zicht krijgen op zijn mogelijkheden en op basis hiervan een stappenplan maken.

Ik zet voor hem een aantal tests klaar in het loopbaanportaal die hij online kan maken. Daarnaast geef ik hem de opdracht op 10 interessante vacatures te verzamelen. Deze geven namelijk inzicht in zijn interesses voor organisaties, werkinhoud en werkomstandigheden. In een adviesgesprek lopen we in drie stappen de uitkomsten door.

1. Aan de hand van de carrièrewaarden bespreken we wat voor Wim belangrijk is in zijn werk/loopbaan.

2. Aan de hand van de werk gerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst maken we inzichtelijk wat de kwaliteiten van Wim zijn, welke competenties sterk en minder sterk zijn ontwikkeld en wat dit betekent voor het type werk / functie dat goed bij hem past.

3. Aan de hand van de vacatures bespreken we zijn interesses en voorkeuren t.a.v. werk. In het gesprek wordt duidelijk hoe alles in elkaar grijpt en zo ontstaat een goed inzicht.

Het is overduidelijk dat Wim in zijn element is in een R&D functie waarin hij met behulp van zijn creatieve denkvermogen in combinatie met analytisch inzicht en ondernemende kwaliteiten oplossingen kan bedenken voor complexe ICT vraagstukken. Hij heeft een taakuitdaging nodig en de mogelijkheid om vernieuwend te werken. Voor Wim was het een eye opener en dat is de kracht van de loopbaancheck; dat alles overzichtelijk op een rij wordt gezet. De check zet Wim weer in zijn kracht. Hij is zich nu goed bewust van zijn toegevoegde waarde voor de organisatie én hij ontdekt weer allerlei kansen en mogelijkheden. De energie stroomt weer en het actieplan rolt er dan ook als vanzelf uit tijdens het gesprek. Kort en krachtig!

“Op basis van 25 jaar ervaring
en een eigentijdse visie op studiekeuze
hanteert Videre een unieke studiekeuze methodiek”