Heb jij een plan B?

Weblog

Heb jij een plan B?

De Coronapandemie dwingt ons tot een andere manier van leven en werken. We passen ons zo goed mogelijk aan al went dat niet. De vraag die velen op dit moment bezighoudt is: hoe komt het met de economie en concreet, hoe komt het met mijn baan of onderneming? Bij het afkondigen van de eerste Coronamaatregelen werden ook steunmaatregelen voor bedrijven (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en ZZP-ers (Zelfstandigenregeling (TOZO) gepresenteerd. Hoe staan we er nu voor?

Voor de bouwsector dreigt de derde crisis in 12 jaar tijd

Ruim 2,1 miljoen Nederlanders, meer dan een kwart van de beroepsbevolking, liggen aan het overheidsinfuus. Het gros daarvan (1,8 miljoen) zijn werknemers van wie het UWV het loon deels doorbetaalt, daarnaast zijn er nog eens 340 duizend zelfstandigen van wie de gemeente het inkomen aanvult tot het bestaansminimum. Wat zijn de vooruitzichten?

Binnenkort zal minister Koolmees met nieuwe steunmaatregelen komen. ‘Langdurig alle bedrijven overeind houden gaat gewoon niet’ stelt hoogleraar financiële markten Arnoud Boot op 12 mei in een interview met Marieke de Ruiter van de Volkskrant. De horeca mag de deuren weer openen, maar onder strikte voorwaarden waardoor de bedrijven maar een beperkte omzet kunnen draaien. De gevolgen voor de arbeidsmarkt zullen niet uitblijven. Voor de bouwsector dreigt de derde crisis in twaalf jaar tijd. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft berekend dat de bouwproductie, mede als gevolg van de coronacrisis, met 15 procent gaat dalen. Daardoor zullen er 40.000 banen verloren gaan. 15.000 banen sneuvelen al dit jaar.

Goed zicht krijgen op passende en kansrijke mogelijkheden

‘De insteek van het eerste steunpakket was het behoud van al het werk. De logische stap die nu komt is het behoud van werkzekerheid: dat is de zekerheid om aan het werk te komen en te blijven, maar niet noodzakelijk in dezelfde functie en bij hetzelfde bedrijf’, aldus hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen in de Volkskrant. Dit vraagt van werknemers (en zzp-ers) dat zij in actie komen en daarbij breder kijken dan hun huidige functie, bedrijf en soms zelfs branche. Hiervoor zijn goede scholingsmogelijkheden nodig, waaronder werk-leertrajecten. Loopbaanadvies helpt om een goed zicht te krijgen op passende en kansrijke mogelijkheden. Hoe dat werkt?

Tijdens de Bouwcrisis in 2008 heb ik veel werknemers uit deze sector begeleid. Hierbij zijn een drietal onderdelen van belang:

  1. Versterken inzicht in persoonlijke kwaliteiten, kennis, vaardigheden, competenties en ervaring. Wat heb je in je mars en wat zou je (vrij eenvoudig) kunnen ontwikkelen omdat het goed bij je past? Zelfkennis is de basis en het kompas voor loopbaanplanning.
  2. Inzicht in ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en vertalen van persoonlijke kwaliteiten, kennis, vaardigheden, competenties en ervaring naar kansrijke mogelijkheden.
  3. Versterken van netwerk- en sollicitatievaardigheden en het gebruik van sociale media in dit proces. Hoe presenteer jij op een onderscheidende manier jouw unieke kwaliteiten en ervaring via je CV, LinkedInprofiel of tijdens een sollicitatiegesprek?

Hoe sta jij ervoor op deze drie punten?

Praktijkvoorbeelden

Een boekhoudster 50plus van een bouwbedrijf dat failliet ging werd uitgenodigd om te komen solliciteren bij een ander bouwbedrijf omdat zij haar LinkedIn-profiel keurig op orde had. Zij is aangenomen. Een timmerman werd buschauffeur en een bouwvakker met sociale talenten bleek geschikt voor een functie in de ouderenzorg. Zomaar wat praktijkvoorbeelden.

Videre helpt jou graag!

Natuurlijk wens ik je toe dat jij je baan kunt behouden, maar wordt de situatie penibel zorg dan dat je een plan B hebt. Ik help je graag ontdekken waar voor jou kansrijke mogelijkheden liggen. Samen maken we een sterk actieplan.

“Op basis van 25 jaar ervaring
en een eigentijdse visie op studiekeuze
hanteert Videre een unieke studiekeuze methodiek”