Heb ik een bore-out?

Weblog

Heb ik een bore-out?

Van de werkende beroepsbevolking had 17% in 2018 de diagnose burn-out. Over bore-out hoor je veel minder. De kenmerken komen overeen, maar de oorzaak is anders. Omdat de symptomen zo op elkaar lijken wordt vaak de diagnose burn-out gegeven, terwijl bore-out om een andere aanpak vraagt. Bij Tim, die bij Videre kwam voor begeleiding naar ander werk, constateerden we na verloop van tijd dat er sprake is van bore-out problematiek.

Had ik mij stil moeten houden?

Tim vertelt: “Ik deed al heel lang hetzelfde werk. Ik werkte op een locatie waar wrijving tussen collega’s was en ik stond daar vaak tussen, naast of omheen. Dat zorgde bij mij voor spanningen. Er kwam een plekje vrij op een andere locatie en aan mij werd gevraagd of ik daar naar toe wilde. Het ging om een functie in het magazijn, bestellingen inpakken, terwijl ik daarvoor in de winkel werkte en klanten adviseerde. Het magazijnwerk vond ik oersaai en ik vroeg me dan ook af of ik er nu wel verstandig aan had gedaan om er met mijn leidinggevende over te praten. Had ik mij maar stil gehouden, dan had ik mijn oude functie nog gehad.”

Steeds slechter slapen en reageerde vaak negatief

Tim kreeg fysieke klachten. Hij begon steeds slechter te slapen en had aan het begin van de dag maar weinig energie. Hij reageerde vaak negatief, terwijl hij daarvoor altijd vrolijk en opgewekt was. Hij functioneerde verre van optimaal en miste het plezier en de uitdaging in het werk. Toen hij dit met zijn directeur besprak bood die hem een begeleidingstraject aan waarin Tim zou onderzoeken of hij buiten de organisatie werk zou kunnen vinden dat hem de uitdaging die hij zocht wel zou bieden.

Tim kwam bij Videre terecht

Met deze vraag kwam Tim bij Videre terecht. Dit was een goede zet voor Tim, omdat hij ging onderzoeken hoe hij zelf in elkaar steekt, waar hij energie van krijgt en wat voor hem belangrijk is in zijn (loop)baan. “Samen met Jaap ben ik eerst gaan ontdekken wie ik ben, wat ik wil en wat mijn mogelijkheden zijn. Ik heb een aantal tests ingevuld en daar kwamen heldere conclusies uit, onder andere dat ik vooral voldoening haal uit het werken met mensen, uit een stukje dienstverlening. Juist dit element miste in het magazijnwerk dat ik deed.”

Onderzoeken en oriënterende gesprekken

Gedurende het traject bij Jaap heeft Tim diverse de mogelijkheden onderzocht in verschillende branches en bij diverse bedrijven door het voeren van oriënterende gesprekken. Hij ontdekte dat het met zijn opleidingsachtergrond lastig is om een interessante baan te vinden op hetzelfde salarisniveau. Hij beschikt over voldoende potentieel, maar zal wel moeten investeren in een opleidingstraject. Ondertussen verrichtte hij bij zijn huidige werkgever andere werkzaamheden, in de winkel en in de bezorging, waardoor hij weer in contact kwam met klanten en het gevoel had dienstbaar te zijn. Hierdoor ging Tim zich beter voelen, energieker en positiever. Hij ging het werk bij de huidige werkgever steeds meer te waarderen en zijn werkgever zag dat Tim weer lekker in zijn vel zat. “De intentie was dat ik op zoek ging naar een andere baan buiten het bedrijf. Alleen ben ik mij door de oriëntatie op de arbeidsmarkt heel goed gaan voelen in mijn huidige werkgever”, aldus Tim.

Nog niet bekend met de term bore-out

Tim: “Ik was nog niet bekend met de term bore-out, maar ik snap nu wat ermee bedoeld wordt. Ik had het gevoel dat ik meer wilde. Jaap gaf ook meerdere malen aan dat ik meer in mijn mars heb, maar dat je ook een plek nodig hebt waar je dat kunt verzilveren. Toen we ontdekten dat dienst verlenen mij voldoening geeft kantelde het traject en was ik niet meer gericht op mogelijkheden buiten de organisatie maar ging ik me steeds meer inzetten in mijn huidige werk. Toch is het traject heel zinvol geweest. Bij Jaap heb ik mijzelf beter leren kennen en door hem heb ik het plezier in mijn huidige baan terug vonden en dat kan dus ook. Ik zeg niet dat ik nooit meer ergens anders heen ga, we mogen nog 20 jaar en door de verkennende gesprekken heb ik ontdekt dat er voor mij meer mogelijkheden zijn.”

De bevindingen van Jaap

Jaap geeft commentaar op deze casus. In dit verhaal zie je een aantal kenmerken terug die aan de orde zijn bij een bore-out (en die dus lijken op burn-out klachten):
– (chronische) vermoeidheid, futloosheid, aan het eind van de dag/week uitgeblust zijn,
– prikkelbaar zijn, gestrest, negatief of soms agressief reageren,
– je nutteloos voelen, aan jezelf gaan twijfelen, verlies van interesse in dingen, gebrek aan vertrouwen in eigen capaciteiten en mogelijkheden, somberheid, depressieve klachten,
– piekeren, wat weer kan leiden tot slecht slapen, wat weer zorgt voor vermoeidheid,
– minder goed presteren of zelfs disfunctioneren.
Diverse oorzaken kunnen leiden tot deze klachten:
– te weinig werk hebben,
– te eentonig werk hebben,
– te weinig verantwoordelijkheid hebben,
– werk doen dat te weinig uitdaging biedt,
– waardoor je je kwaliteiten, vaardigheden en kennis onvoldoende kunt inzetten.

Hoe zorg je ervoor dat je uit een bore-out situatie komt?

De begeleiding richt zich in de eerste fase op het inzicht geven in de oorzaken van de bore-out en het versterken van het zelfinzicht. Hiermee bedoel ik inzicht in: talenten, kwaliteiten en valkuilen, drijfveren (wat geeft energie en voldoening) en persoonlijke successen. De tweede fase richt zich op verandering, het toewerken naar een passende werksituatie. Een passende werksituatie sluit aan bij de persoonlijke drijfveren, talenten en interesses van de persoon en biedt de juiste mate van verantwoordelijkheid en afwisseling. Dit kan een plek zijn bij de huidige werkgever of elders. Soms is een (bij)scholingstraject nodig om dit doel te bereiken.

“Op basis van 25 jaar ervaring
en een eigentijdse visie op studiekeuze
hanteert Videre een unieke studiekeuze methodiek”