Een goede profielkeuze, belangrijker dan je denkt!

Weblog

Een goede profielkeuze, belangrijker dan je denkt!

Ik kom het regelmatig tegen, leerlingen die in het examenjaar erachter komen dat het gekozen profiel niet aansluit bij de opleiding die ze willen gaan doen. Het levert veel stress en hoofdbrekens op. Vaak gaat het om vakken als: wiskunde, natuurkunde of economie die verplicht zijn om toegelaten te worden. Een oplossing is het ontbrekende certificaat alsnog halen door (staats)examen te doen, al dan niet ondersteund door een (zomer)cursus. De vraag is of dat haalbaar is – je hebt het vak niet voor niets laten vallen – en hoeveel vertraging je daardoor oploopt. Een andere optie is dat je op zoek gaat naar een studie die wel aansluit bij het gekozen profiel. Hoe kun je deze ellende voorkomen?

Paul zit op het vwo en staat voor zijn profielkeuze. Hij en zijn ouders hebben een aantal vragen en willen graag een goed advies ten aanzien van de profielkeuze. Via een uitgebreide intakevragenlijst brengen we de schoolloopbaan en behaalde resultaten van Paul in kaart. Hij maakt online de Profiel Keuze Test (PKT) en de Persoonlijkheids Test voor Jongeren (PTJ) van Talent Focus. Dit levert hem het volgende op:

  • een overzicht van opleidingssectoren die op dit moment voor hem interessant zijn,
  • inzicht in het profiel dat hiermee het best matcht en de vakken die vereist zijn voor deze opleidingssectoren,
  • een overzicht van zijn belangrijkste kwaliteiten en ontwikkelpunten.

In een adviesgesprek met Paul en zijn ouders komen we tot het meest wenselijke profiel waarbij we ook de haalbaarheid bespreken. Verder krijgt Paul inzicht in zijn kwaliteiten en in de ontwikkelpunten waaraan hij kan werken als voorbereiding op de overstap naar de universiteit en het studeren. Tenslotte heeft Paul een duidelijk lijstje met studies die hij de komende twee jaar kan verkennen via internet en open dagen. Zo komt Paul aan het eind van zijn opleiding niet voor onaangename verrassingen te staan en komt hij waarschijnlijk zelfstandig tot een studiekeuze. Wil hij helemaal zeker zijn van zijn keuze dan is het korte programma ‘Check je studiekeuze’ van Videre in het examenjaar een goed vervolg op het profielkeuze advies.

“Op basis van 25 jaar ervaring
en een eigentijdse visie op studiekeuze
hanteert Videre een unieke studiekeuze methodiek”