Verandering

Goed begin met loopbaanadvies

Weblog

Goed begin met loopbaanadvies

Ik heb een kennismakingsgesprek met een werknemer die al 16 jaar in dezelfde functie bij dezelfde organisatie werkt. Al jaren pendelt hij meerdere dagen per week van Friesland naar Hilversum op en neer. Niet tot groot genoegen overigens. Veranderingen in de organisatie zorgen ervoor dat zijn huidige functie is gewijzigd. Hij krijgt te maken met nieuwe taken die andere competenties vereisen. Na twee maanden in zijn nieuwe functie krijgt hij te horen dat hij te weinig progressie maakt en wordt hij als incompetent beoordeeld. Hij wordt in een mobiliteitstraject gemanoeuvreerd. Concreet betekent dit dat hij de mogelijkheden binnen de organisatie gaat onderzoeken en als die er niet zijn buiten de organisatie. Over deze oriëntatie van de externe arbeidsmarkt ga ik met hem in gesprek.

Blik op de toekomst

Als ik vraag hoe hij de afgelopen periode heeft ervaren blijken de gebeurtenissen een grote impact op hem te hebben gehad, zowel op het werk als privé. Dat is natuurlijk logisch en het is dan ook vanzelfsprekend om hier in het traject voldoende aandacht aan te besteden. Een dergelijke situatie kan ertoe leiden dat je gaat twijfelen aan je kwaliteiten en competenties. Het hervinden van vertrouwen in eigen kunnen zorgt ervoor dat je niet meer achterom kijkt, maar de blik op de toekomst kunt richten om te onderzoeken wat je graag zou willen doen. Ik heb vaak meegemaakt dat een gedwongen verandering van functie of organisatie in eerste instantie werd ervaren als een tragische gebeurtenis en later als een bevrijding. Wanneer deze werknemer er in slaagt een baan in het noorden van het land te vinden zal hem dat niet alleen frisse uitdagingen bieden, maar hem tevens veel reisuren besparen. Een ogenschijnlijke tegenslag is ook een kans. Veranderingsbereidheid en flexibiliteit zijn belangrijke succesfactoren in dit proces. Oftewel, loopbaanadvies voor jouw op maat.

Profileren en solliciteren

In de 16 jaar dat deze werknemer niet gesolliciteerd heeft, is er veel veranderd op de arbeidsmarkt. Als voorbereiding op het gesprek heb ik gezocht naar het LinkedIn profiel van deze werknemer. Die blijkt hij niet te hebben (terwijl toch 80% van de werknemers in Nederland beschikt over een profiel). Zo is hij niet alleen onzichtbaar voor potentiële werkgevers en recruiters, maar mist hij ook de vacatures die enkel op LinkedIn te vinden zijn en dat zijn er steeds meer. In het traject zal dan ook voldoende aandacht zijn voor een goede profilering op de sociale media en het handig gebruiken van deze media in het oriëntatie- en sollicitatieproces zodat deze werknemer straks beschikt over sollicitatieskills anno 2018.

Meer weten over loopbaanadvies?

Heb jij ook te maken met organisatieveranderingen die een negatief effect hebben op je loopbaan? Heb je het idee dat je toe bent aan een nieuwe stap in je loopbaan, maar weet je niet goed hoe je dat zou moeten aanpakken? Neem contact op met Videre om te ontdekken wat Videre voor je kan betekenen met loopbaanadvies.

“Op basis van 25 jaar ervaring
en een eigentijdse visie op studiekeuze
hanteert Videre een unieke studiekeuze methodiek”