Duurzame inzetbaarheid

Weblog

Duurzame inzetbaarheid

Het is een actueel thema, er zijn kenniscentra, er is een nationaal platvorm en er lopen vele projecten. Waar draait het nu precies om? Als we kijken naar de arbeidsmarkt moeten we constateren dat het goed gaat met onze economie waardoor de werkgelegenheid fors is gestegen en de werkloosheid gedaald. Tegelijkertijd is er in diverse sectoren een tekort aan goed opgeleid personeel. Het aantal oudere medewerkers neemt toe terwijl het aantal jongere werknemers afneemt, waardoor de tekorten op de arbeidsmarkt zullen toenemen. Aandacht voor duurzame inzetbaarheid kan in positieve zin bijdragen aan een goede participatie op de arbeidsmarkt. Vanuit de individuele medewerker bekeken, gaat duurzame inzetbaarheid over productief zijn, met plezier aan het werk zijn en blijven. Het ideaalplaatje: duurzaam inzetbare mensen benutten hun kwaliteiten optimaal, zijn doelgericht, in balans en succesvol zowel zakelijk als privé.

Alles-in-1 voor uitzendkrachten

Ik ben gevraagd deel te nemen aan het project ‘alles-in-1 voor uitzendkrachten’ ondersteund vanuit DOORZAAM. Uitzendkrachten hebben in contractuele zin vaak minder zekerheden en voor hen is het des te belangrijker aansluiting te blijven houden met de arbeidsmarkt. Interessant aan dit project is dat er niet alleen wordt gekeken naar hoe het er voor staat met de inzetbaarheid maar dat er voor iedere uitzendkracht een budget beschikbaar is van maximaal € 2.500 om de eigen inzetbaarheid te versterken. Uitzendkrachten worden aangemeld via het uitzendbureau dat deelneemt aan het project. In het eerste gesprek vul ik als coach samen met de uitzendkracht de Duurzame Inzetbaarheids Scan in die ontwikkeld is door het TNO. Zo onderzoeken we op welk terrein winst is te behalen: de financiële situatie, een goede gezondheid, een veilige en gezonde werkomgeving, een goede kwalificatie en loopbaanplanning. In twee gesprekken werken we toe naar een goede besteding van het budget en een concreet actieplan.

Inspirerende resultaten

Ik ben zeer tevreden over de mooie resultaten die behaald worden: een schilder met een verlopen VCA zorgt via een cursus dat hij weer up to date is, een productiemedewerker met afgebroken hbo-opleiding ziet in het bedrijf waar hij werkt hoe processen efficiënter kunnen worden ingericht en gaat een praktijkopleiding logistiek management doen waarmee hij zijn carrièrekansen vergroot, een callcenter medewerker gaat stappen zetten om fit en vitaal te blijven.

Duurzaam inzetbaar zijn en blijven begint met jezelf de vraag stellen: wat heb ik nodig om over vijf jaar nog steeds (financieel) gezond en met plezier aan het werk te zijn? Videre helpt je graag dit helder te krijgen en te vertalen naar een concreet actieplan.

Neem hier contact met ons op om een afspraak te maken.

“Op basis van 25 jaar ervaring
en een eigentijdse visie op studiekeuze
hanteert Videre een unieke studiekeuze methodiek”