De profielkeuze test

Weblog

De profielkeuze test

Je zit in het derde jaar van het havo of vwo als je voor de opgave komt te staan om een profiel te kiezen. Met een juiste profielkeuze leg je een stevige basis voor je latere studie terwijl een verkeerde profielkeuze de weg kan blokkeren naar jouw gewenste keuze. Het lastige is dat je waarschijnlijk nog niet zo’n duidelijk beeld hebt van wat je over twee of drie jaar wilt gaan studeren. Hoe kies je dan je profiel? Kies je het profiel met de vakken waar je het beste in bent? Kies je het profiel waarmee je de meeste opties openhoudt? Videre helpt je via een aantal stappen een weloverwogen profielkeuze te maken.

Met stappen naar de profielkeuze van Thijs

Thijs zit in havo-3. Zijn ouders vinden het belangrijk dat hij een goede profielkeuze maakt. Zij hebben nog niet zo’n duidelijk beeld omtrent de studie die bij Thijs zou passen. Thijs vindt het fijn om wat extra begeleiding te krijgen bij deze keuze. Hij zegt dat ’iets met management’ hem wel aantrekt al kan hij niet precies uitleggen wat hij hiermee bedoelt. Via een aantal duidelijke stappen werken we toe naar een passende studiekeuze voor Thijs.

Stap 1: Thijs vult thuis online het intakeformulier in van Videre en daarnaast de profielkeuzetest (PKT) en persoonlijkheidstest voor jongeren (PTJ) van talent Focus.
Stap 2: In een uitgebreid gesprek bespreek ik met Thijs en zijn ouders het intakeformulier en de tests. Aan de hand van het intakeformulier nemen we relevante zaken over de schoolloopbaan en persoonlijke situatie van Thijs door. Dan benoemen we de kwaliteiten van Thijs, zoals die naar voren komen uit de PTJ. Dit geeft al een eerste beeld wat goed bij Thijs zou passen. Dit vergelijken we met de uitkomsten van de PKT die aangeven welke studierichtingen Thijs inhoudelijk interessant vindt.
Stap 3: Als duidelijk is voor welke opleidingsrichtingen Thijs belangstelling heeft én wat passend is gaan we vaststellen welk profiel hier het beste bij aansluit. Daarbij kijken we ook naar schoolprestaties, cijferlijsten en ontvangen adviezen van vakdocenten. Tot slot vullen we het profielkeuzeformulier van de school van Thijs inclusief de keuzevakken in het profieldeel en vrije deel.

Thijs en zijn ouders hebben nu meer zicht op de studierichting die passend is. De uiteindelijke studiekeuze maakt hij pas in havo-5. Thijs toont belangstelling voor de financieel economische studies, zoals: Bedrijfseconomie, Accountancy en Financieel Service Management en Toegepaste Wiskunde. Dit is waarschijnlijk wat Thijs aanduidde met ‘iets met management’. Daarnaast heeft hij interesse voor de richting chemische technologie. De financieel economische richting sluit goed aan bij een aantal kwaliteiten van Thijs: gemakkelijk contacten kunnen leggen, graag samenwerken, je langdurig op één taak kunnen focussen, van duidelijke structuren houden, aandacht hebben voor details (nauwkeurig zijn), graag de beste willen zijn (ambitieus zijn) en de lat voor jezelf hoog leggen (gedreven zijn).

Wat kan Thijs het beste kiezen?

Het profiel EM (Economie en Maatschappij) met wiskunde A past prima bij de financieel economische belangstelling van Thijs. Voor de chemisch technologische richting is een NT- of NG-profiel (Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid) de beste match, maar met een krappe 5 op wiskunde en natuurkunde is dit een risicovolle keuze. Een NG-profiel met wiskunde A en scheikunde zou een alternatief kunnen zijn, maar het advies van Videre luidt toch: kies het EM-profiel. Thijs en zijn ouders zijn content met de uitkomst en wellicht zie ik Thijs over twee jaar terug voor het maken van een goede studiekeuze.

“Op basis van 25 jaar ervaring
en een eigentijdse visie op studiekeuze
hanteert Videre een unieke studiekeuze methodiek”