Loopbaanadvies aanbod

Videre biedt loopbaanbegeleiding in opdracht van particulieren en organisaties

We leven in een tijd waarin veranderingen elkaar in een rap tempo opvolgen. Organisaties proberen daar zo goed mogelijk op in te spelen. Men vraagt van medewerkers een flexibele en proactieve houding. Dit kan leiden tot een hogere werkdruk, nieuwe verantwoordelijkheden en een toename van administratieve taken.

Gratis ontwikkeladvies bij Videre

De Coronacrises heeft grote gevolgen voor de economie en arbeidsmarkt. Staat jouw baan ook onder druk? Dan kan het zinvol zijn om samen met loopbaancoach op een rij te zetten waar voor jou kansen liggen en hoe jij je loopbaan op de rails houdt. In twee tot drie gesprekken onderzoeken we de mogelijkheden en werken we aan een persoonlijk actieplan. De overheid heeft 50 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor de ontwikkeladviezen via het programma ‘NL Leert door’ waardoor het advies voor jou gratis is. Videre kan je ook adviseren over kosteloze online scholing vanuit hetzelfde overheidsprogramma.Meer informatie? Kijk dan hier.

Burnout is beroepsziekte nummer 1

Voor werkgevers is het daarom belangrijk dat werknemers op een goede manier ondersteund worden in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling, zodat zij gemotiveerd blijven, toegerust zijn op hun taken en adequaat omgaan met tegenslagen en veranderingen. Videre adviseert organisaties, met loopbaanbegeleiding, om hier op een praktische manier invulling aan te geven.

Keuzes en kiezen

Veranderingen in de organisatie leiden er vaak toe dat functies veranderen. Accenten komen anders te liggen, het takenpakket verandert waardoor het werk minder afwisselend wordt, minder uitdagend of te belastend. Veranderingen brengen vaak onzekerheid met zich mee en roepen vragen op als: zit ik nog op de goede plek? Voel ik me nog thuis bij deze organisatie? Videre helpt een goed inzicht te krijgen in eigen wensen en behoeften die helpen een antwoord te vinden op deze vragen. Dit betekent dat er een manier moet worden gevonden waarop naar tevredenheid gewerkt kan worden binnen de huidige organisatie of het vinden van een nieuwe werkplek.

Individuele outplacement

Daarnaast begeleidt Videre medewerkers die de organisatie gaan verlaten, actief op zoek gaan naar een nieuwe functie of starten als zelfstandig ondernemer.

Hierbij is aandacht voor een goed afscheid van de oude werkplek, het onderzoeken van eigen sterke kanten en wensen, het vertalen van deze kwaliteiten en wensen naar kansen op de arbeidsmarkt. De volgende fase is het werken aan een goede arbeidsmarktverkenning en -benadering, versterken van netwerk- en sollicitatievaardigheden en coaching bij het sollicitatieproces. Hierbij wordt rekening gehouden met nieuwe inzichten en ingespeeld op actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Loopbaanbegeleiding: Ontwikkeling als persoon en als professional

Wie bij wil blijven en een gunstige positie op de arbeidsmarkt wil behouden doet er goed aan zich te blijven ontwikkelen, bijvoorbeeld door het volgen van een cursus of training. Een functioneringsgesprek of het ervaren van een te hoge werkdruk kan aanleiding geven voor loopbaancoaching. Coaching gericht op persoonlijk of professioneel functioneren draagt bij aan bijvoorbeeld: een betere communicatie, een effectievere aanpak en organisatie van het werk, het versterken van de veerkracht en het vinden van een betere balans tussen werk en privé.

Aanbod:

Loopbaanscan

Loopbaancoaching

Voor wie?

Zie je het allemaal even niet meer zo zitten in jouw huidige baan? Loop je vast of wil je juist meer bewust invulling geven aan de wensen en talenten die je hebt? Dit programma is voor werkenden die willen weten hoe zij een volgende stap kunnen zetten in hun loopbaan.

Doel

 • Je wilt jezelf uitdagen en ontwikkelen;
 • je wilt meer voldoening en geluk halen uit je werk;
 • je zoekt een nieuwe baan of werkomgeving of je overweegt voor jezelf te beginnen;
 • je wilt een goed beeld krijgen van waar jij goed in bent, wat je wilt en wat je mogelijkheden zijn.

Werkwijze

We starten met een uitgebreide intake waarbij je huidige situatie, je vragen en jouw gewenste resultaten in kaart worden gebracht. Je maakt online een aantal tests en vragenlijsten die inzicht geven in zowel je sterke kanten en ontwikkelpunten als je wensen en voorkeuren voor ten aanzien van werk. Als je voor jezelf wilt beginnen, dan kun je een ondernemersscan maken. Hier zit bijvoorbeeld een sterkte-zwakte analyse van je ondernemers skills bij inbegrepen. De rapportages worden vervolgens uitgebreid met je doorgesproken. Daarnaast krijg je toegang tot een digitaal loopbaanportaal met een schat aan betrouwbare informatie waarmee jij je kan verdiepen in verschillende mogelijkheden. We bespreken wat voor jou de meest passende en kansrijke opties zijn. Je ontvangt een rapportage met de belangrijkste conclusies en een overzicht van passende mogelijkheden. Wanneer je werkgever de opdrachtgever is, dan spreken we samen van tevoren af op welke wijze een terugkoppeling plaatsvindt.

Resultaat

 • Je hebt een helder zicht op waar jij goed in bent en wat jou motiveert;
 • Je weet waar jij het verschil kunt maken en wat jij verwacht van je werkomgeving;
 • Je weet dit te vertalen naar concrete, passende en kansrijke mogelijkheden.

Investering

Het particulier tarief is € 695,- inclusief 21% btw, het zakelijk tarief € 795,- exclusief 21% btw.

Voor wie?

Werkenden met een aan arbeid gerelateerde coachvraag. Hierbij kun je denken aan vragen als: hoe ga ik op een betere manier om met stress en werkdruk? Hoe breng ik meer balans in werk en privé? Hoe kan ik beter omgaan met lastige situaties bij mij op het werk, dingen waar ik steeds weer tegen aan loop?

Doel

 • Je wilt graag je werksituatie of manier van werken verbeteren;
 • Je wilt het gevoel hebben dat je taken waarvoor je staat op een goede manier uitvoert;
 • Je wilt meer voldoening en rust ervaren in je werk; werk moet je gelukkiger maken.

Werkwijze

We starten met een uitgebreide intake waarin de huidige situatie en de knelpunten in kaart worden gebracht. Daarnaast bekijken we samen wat jouw gewenste situatie is. We formuleren concrete doelen en bespreken op welke manier invulling kan worden gegeven aan de coaching door Videre. Op basis hiervan maken we een duidelijk plan van aanpak. Wanneer tijdens het proces blijkt dat bijsturen noodzakelijk is, dan bespreken we dat en sturen we daarop bij. Wanneer je werkgever, je opdrachtgever is, dan spreken we van tevoren af op welke wijze een terugkoppeling plaatsvindt.

Resultaat

 • Je weet op welke manier jij de knelpunten die je ervaart kunt oplossen;
 • Je zet stappen om dit in de praktijk toe te passen;
 • Zo breng je een beweging en ontwikkeling op gang.

Investering

Deze begeleiding is meestal maatwerk. De kosten worden vermeld in het plan van aanpak en vooraf beproken.

Begeleiding naar ander werk

Coaching bij stressklachten

Voor wie?

Werkenden van wie het arbeidscontract wordt beëindigd, die ondersteuning zoeken bij het vinden van een nieuwe, meer passende werkplek of mensen die hulp zoeken bij het opstarten van een eigen bedrijf. Ook werkgevers kunnen in dit traject opdrachtgever zijn.

Doel

 • Je verkent jouw wensen en motivaties en de mogelijkheden die er op de arbeidsmarkt zijn;
 • Je wilt psychologisch beter leren omgaan met (gedwongen) verandering;
 • Je wilt een succesvolle overstap maken naar ander werk of ondernemerschap;
 • Het vinden van een baan die je gelukkig maakt als mens en professional.

Werkwijze

We starten met een uitgebreide intake, waarin vastgesteld wordt wat jij nodig hebt om een goede overstap te maken en waar de accenten worden gelegd in de begeleiding. Dat is voor iedereen natuurlijk verschillend. Wanneer je werkgever de feitelijke opdrachtgever is, maken we vooraf heldere afspraken over de duur en frequentie van de begeleiding, de voortgangsrapportage en de ondersteuning vanuit de organisatie.

Je ontvangt coaching op de volgende onderdelen

 • Omgaan met verandering in een onzekere situatie;
 • Jouw rol als regisseur van je eigen loopbaan;
 • Een helder beeld van je motivatie en drijfveren, eigen sterke -en zwakke punten;
 • Een goede presentatie van jezelf in je CV en Linkedin profiel;
 • Verkennen van jouw kansen op de arbeidsmarkt, vacatures vinden en netwerkgesprekken voeren;
 • Effectief solliciteren via een onderscheidende brief en in een overtuigend sollicitatiegesprek.

Resultaat

 • Je hebt een helder zicht op je mogelijkheden in de arbeidsmarkt;
 • Je hebt een eigentijds CV en LinkedIn profiel, die je ondersteunen in het vinden van een nieuwe baan of bij de opstart van je eigen onderneming;
 • Je weet je krachtig en onderscheidend te presenteren waarmee jij je kansen om passend ander werk te vinden optimaliseert.

Investering

Deze begeleiding is altijd maatwerk. De kosten worden vermeld in het plan van aanpak en vooraf goed besproken.

Voor wie?

Voor werknemers die overmatige stress ervaren. Herken je deze klachten: vermoeid, slecht slapen, allerlei lichamelijke kwaaltjes hebben, minder productief zijn, moeilijk de aandacht kunnen vasthouden, meer fouten maken, geen pauzes nemen, sneller emotioneel zijn… dan kan er sprake zijn van onvoldoende herstel na inspanning.

Doel

 • Je krijgt inzicht in hoe het stressmechanisme werkt, wat jouw stressbronnen zijn, in welke mate er bij jou sprake is van overmatige stress en wat daarvan de risico’s zijn.
 • We maken een persoonlijk actieplan, afgestemd op jouw situatie, waarmee jij op drie punten overmatige stress de baas wordt: versterken van je lichamelijke fitheid en vitaliteit, versterken van je mentale weerbaarheid en veerkracht, versterken van het cognitief functioneren (helder denken).
 • Je kunt beter ontspannen na het werk, weet beter om te gaan met stressvolle situaties op het werk waardoor je met plezier je werk doet en beter functioneert.

Werkwijze

We starten met een uitgebreide mondelinge intake en het afnemen van de vragenlijst stressklachten. Samen met jou wordt besproken welke stressbronnen je ervaart, hoe je omgaat met stressvolle situaties en in welke mate je weer herstelt. Stress wordt pas een probleem wanneer er sprake is van onvoldoende herstel. We bespreken hoe het stressmechanisme werkt in het algemeen en bij jou in het bijzonder. Op basis van deze inzichten stellen we een persoonlijk actieplan op. Hierbij kunnen ook andere professionals worden betrokken. Vervolgens coachen we je bij het uitvoeren van je actieplan en realiseren van je doelen. Tussentijds en aan het eind meten we de voortgang m.b.v. de vragenlijst stressklachten.

Je ontvangt coaching op (een aantal van) de volgende aspecten:

 • Stressbronnen in de werksituatie en daarbuiten
 • Lichamelijke gezondheid, leefstijl, beweging, voeding, rust
 • Mentale gezondheid, persoonlijke kwaliteiten en valkuilen, omgaan met stress (coping)
 • Cognitief functioneren, gedachtenpatronen, piekeren, helder denken

Resultaat

 • Je kent je stressbronnen;
 • Je weet hoe jouw stress mechanisme werkt;
 • Je weet hoe jij hier positieve invloed op uit kunt oefenen waarmee jij je veerkracht vergroot.

Investering

Deze begeleiding is maatwerk. De kosten worden vermeld in het plan van aanpak en vooraf goed besproken.

  Welk programma past het beste bij jouw?

  Kies hieronder vrijblijvend een programma en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

  Vul hier jouw naam in*

  E-mailadres*

  Je telefoonnummer*  Vraag of opmerking

  Liever bellen?

  0519 - 701 962
  06 - 23672496

  Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden*


  Een dikke

  8!

  De persoonlijke begeleiding en advisering
  door Videre Coaching wordt gemiddeld
  gewaardeerd met een 8,6!

  8,6