Onze aanpak - Videre
267
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-267,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode_popup_menu_push_text_right,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Onze Aanpak

Uitgangspunt van Videre is dat wie inzicht heeft in eigen talenten en motivatie in staat is goede keuzes te maken ten aanzien van studie en werk. Het Reiss Motivation Profile helpt je hiervan bewust te worden. Psychologische tests zijn een goed hulpmiddel om snel objectieve gegevens te verzamelen. Deze informatie onderbouwt een advies en krijgt in het coachtraject betekenis in het persoonlijke verhaal.
De Testen
Testen en studiekeuze
In de veelvoud van studies is het belangrijk snel focus aan te brengen op basis van goed beoordeelde interesses. Videre maakt daarbij gebruik van de Studie Interesse Test (SIT) van Talent Focus. De enige professionele test in Nederland waarmee meer dan 300 studies op hbo- en wo-niveau in korte tijd teruggebracht kunnen worden tot een overzichtelijk aantal interessante studies.
De meeste interessetests meten de belangstelling op basis van beroepsactiviteiten. Dit heeft twee nadelen: ten eerste is het de vraag of leerlingen wel een goed beeld hebben van deze beroepsactiviteiten en ten tweede zegt de uitkomst nog niet zoveel over de belangstelling voor de studies die opleiden tot de betreffende beroepsrichting. De SIT geeft aan voor welke studies (aankomende) studenten inhoudelijk geïnteresseerd zijn, waardoor ze niet snel zullen afhaken omdat de studie hen niet (meer) aanspreekt.
Naast interesse is het belangrijk inzicht te hebben in eigen motivatie, behoeften en waarden. Onderzoek van de Amerikaanse professor Reiss toont aan dat de basismotivatie van mensen al op jonge leeftijd kan worden vastgesteld en consistent blijft in het verdere leven. Hij ontwikkelde het Reiss Motivation Profile om inzichtelijk te maken wat mensen in beweging zet en hen tevreden maakt. Op grond hiervan kunnen (aankomende) studenten een studiekeuze maken die past in een breder loopbaanperspectief. Ook krijgen ze inzicht in de voorwaarden die voor hen bijdragen aan het behalen van studiesucces.
Bij vragen ten aanzien van de haalbaarheid van een bepaalde opleiding of opleidingsniveau kan met behulp van een capaciteitentest het passende opleidingsniveau worden bepaald en sterke en minder sterke kanten op intellectuele in beeld worden gebracht.
Testen en loopbaanadvies
Psychologische tests helpen om snel en effectief inzicht te krijgen in persoonlijke voorkeuren en mogelijkheden. Bij loopbaanadvies worden vaak de volgende zaken onderzocht:
– intellectuele capaciteiten,
– persoonskenmerken, kwaliteiten en motivatie,
– interesses en voorkeuren ten aanzien van werk.
Op grond van de resultaten kunnen adviezen worden gegeven over passende beroepen, functies en opleidingsmogelijkheden. Videre werkt met betrouwbare en valide tests. De resultaten worden weergegeven in een heldere rapportage.

Het Reiss Motivation Profile biedt goede ondersteuning bij loopbaanbegeleiding. Het geeft niet alleen inzicht in iemands motivatie maar brengt ook persoonlijke kwaliteiten in beeld, wat belangrijk is in loopbaan en persoonlijk leven, wat energie geeft en wat energie kost en hoe iemand oordeelt over iemand met een andere motivatie. Dit biedt aanknopingspunten voor: het richting geven aan de eigen loopbaan, versterken van de persoonlijke arbeidsmarktpresentatie, professionele ontwikkeling en het werken vanuit vitaliteit.

Van testresultaten naar gemotiveerd keuzes maken

De testen zijn een belangrijk hulpmiddel. Wanneer de persoon de uitkomsten echter kan plaatsen in zijn of haar eigen verhaal krijgen ze betekenis en zetten ze aan tot actie.

Wanneer er een helder zicht is op de interesses en motivatie onderzoekt de (aankomende) student samen met de coach in enkele gesprekken de passende mogelijkheden. Stap voor stap wordt toegewerkt naar een passende keuze. Studenten die helder voor ogen hebben wat ze willen zijn niet alleen gemotiveerder maar presteren ook beter tijdens hun studie.