Onze aanpak - Videre
267
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-267,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode_popup_menu_push_text_right,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Onze Aanpak

Uitgangspunt van Videre is dat wie inzicht heeft in eigen talenten en passies in staat is goede keuzes te maken ten aanzien van studie en werk. Waarderend onderzoek helpt je hiervan bewust te worden. Psychologische tests zijn een goed hulpmiddel om snel objectieve gegevens te verzamelen. Deze informatie onderbouwt een advies en krijgt in het coachtraject betekenis in het persoonlijke verhaal.
De Testen
Testen en studiekeuze
In de veelvoud van studies is het belangrijk snel focus aan te brengen op basis van goed beoordeelde interesses. Videre maakt daarbij gebruik van de Studie Interesse Test (SIT) van Talent Focus. De enige professionele test in Nederland waarmee meer dan 300 studies op hbo- en wo-niveau in korte tijd teruggebracht kunnen worden tot een overzichtelijk aantal interessante studies.
De meeste interessetests meten de belangstelling op basis van beroepsactiviteiten. Dit heeft twee nadelen: ten eerste is het de vraag of leerlingen wel een goed beeld hebben van deze beroepsactiviteiten en ten tweede zegt de uitkomst nog niet zoveel over de belangstelling voor de studies die opleiden tot de betreffende beroepsrichting. De SIT geeft aan voor welke studies (aankomende) studenten inhoudelijk geïnteresseerd zijn, waardoor ze niet snel zullen afhaken omdat de studie hen niet (meer) aanspreekt.
Naast interesse is het belangrijk te onderzoeken of een studie ook echt aansluit bij de persoonlijke kwaliteiten. Voor deze onderzoeken maakt Videre gebruik van de Persoonlijkheids Test voor Jongeren (PTJ) van Talent Focus. Deze test geeft ook inzicht in de studiehouding van de deelnemer en helpt vwo-ers bepalen wat het meest passend is; hbo of universiteit.
Bij vragen ten aanzien van de haalbaarheid van een bepaalde opleiding of opleidingsniveau kan met behulp van een capaciteitentest het passende opleidingsniveau worden bepaald en sterke en minder sterke kanten op intellectuele in beeld worden gebracht.
Testen en loopbaanadvies
Psychologische tests helpen om snel en effectief inzicht te krijgen in persoonlijke voorkeuren en mogelijkheden. Bij loopbaanadvies worden vaak de volgende zaken onderzocht:
– intellectuele capaciteiten,
– persoonskenmerken, kwaliteiten en motivatie,
– interesses en voorkeuren ten aanzien van werk.
Op grond van de resultaten kunnen adviezen worden gegeven over passende beroepen, functies en opleidingsmogelijkheden. Videre werkt met betrouwbare en valide tests. De resultaten worden weergegeven in een heldere rapportage.
Van testresultaten naar gemotiveerd keuzes maken

De testen zijn een belangrijk hulpmiddel. Wanneer de student de uitkomsten echter kan plaatsen in zijn of haar persoonlijke verhaal krijgen ze betekenis en zetten ze aan tot actie.

Via waarderend onderzoek verken ik met studenten positieve ervaringen die zij hebben opgedaan. In die ervaringen worden talenten en kwaliteiten zichtbaar en ook wat hen motiveert. Ik daag studenten vervolgens uit onbeperkt, dus zonder ‘ja-maar’, te dromen over hun toekomst. Hiermee krijgen de wensen en verlangens – die er vaak wel zijn maar waar men zich niet van bewust is – de aandacht die ze verdienen. Vervolgens is het zaak samen te onderzoeken op welke manier deze wensen en verlangens verbonden kunnen worden met talenten en passie. Het resultaat is een toekomstplan waarvan de studiekeuze een wezenlijk onderdeel uitmaakt. Studenten die helder voor ogen hebben wat ze willen zijn niet alleen gemotiveerder maar presteren ook beter tijdens hun studie.

Jongeren zijn vaak met ‘het probleem’ bezig en ook coaching richt zich in de praktijk vaak op het probleem en de oorzaken daarvan. De kracht van waarderend onderzoek is dat de focus ligt op wat wel goed gaat. Het bespreken van positieve levenservaringen laat zien waar iemand goed in is en blij van wordt. Dat biedt niet alleen inzicht maar geeft ook positieve energie.